– Doğrudan Dış Ticaret
– Dış Ticaret Aracılık Hizmeti
– Transit Ticaret
– Uluslararası Ürün veya Müşteri Bulma Hizmeti
– Yabancı Şirketlerin Türkiye Temsilciliklerini Yürütme
– Türkiye ve Diğer ülkelerde Yeni Şirket Kurulumları
– Yeni Uluslararası Pazar veya Müşteri Bulmak Hizmeti
– Navlun aracılık hizmeti
– Mandate hizmeti

Dış ticarete yönlenmiş yeni ve modern bir örgütlenme modeli olan dış ticaret şirketleri, yurt dışına dolayısı ile dünya piyasalarına açılmayı sağlamak için kurulmuş olan şirketlerdir. Böylece firmalar hem dış ticarette uzmanlaşabilmekte, hem de ihracat faaliyetlerini kolaylaştırarak diğer ülkelerdeki KOBİ´lerle rekabet şansını arttırmakta ve daha etkin bir pazarlama ve rekabet gücü sağlayabilmektedirler. Biz dış ticaret şirketi olarak mal alım satım hizmetlerinde kendi işimizi yapmaktayız. Özellikle Demir, Ağaç, Enerji ve Maden sektöründe uluslararası şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamaktayız.
container load

– Foreign Trade Brokerage Service
– Transit Trade
– International product or customer service
– Execution Of Turkish Representative Offices Of Foreign Companies
– New Company installations in Turkey and other countries
– New International Sunday or customer find Service
– Freight brokerage service
– Mandate service

Foreign trade companies, which are a new and modern organizational model oriented towards foreign trade, are companies that have been established in order to open up to world markets abroad. Thus, companies can specialize in foreign trade, as well as increase the chance of competing with SMEs in other countries by facilitating their export activities and provide a more effective marketing and Competitive Power. As a foreign trade company, we do our own business in goods trading services. We meet the needs of international companies, especially in the Iron, Wood, Energy and mining sectors.

iron ore  iron ore 2

iron ore 3iron ore 1